- podręcznik do historii klasa 7

Przystępny podręcznik o historii naszego świata

Wczoraj i dziś to podręcznik do historii dla szkół podstawowych. Dowiemy się z niego najważniejszych informacji na temat rodzimej im światowej historii, a także poznamy wydarzenia, które zmieniły oblicza rzeczywistości. Czy jednak podręcznik do historii klasa 7 dostosowany jest odpowiednio do potrzeb młodszych użytkowników? Jakie treści dodatkowe oferuje? 

Chronologiczna opowieść o losach świata

Nowa edycja podręcznika do historii dla klas siódmych prezentuje bardziej modernistyczne podejście do przedstawionych tematów. Oznacza to tyle, że twórcy zdecydowali się postawić na bardziej różnorodne źródła. Umieścili też w poszczególnych rozdziałach dodatkowe tematy, które prezentują zagadnienia atrakcyjne dla siódmoklasistów. Poszerzony został również dział z ciekawostkami i informacjami historycznymi ze świata. Chętni mogą dowiedzieć się więcej, wchodząc na wyszczególnione w podręczniku strony internetowe. Jak w każdej poprzedniej edycji, także i w tej na początku umieszczony został rozdział, którego zadaniem jest przypomnienie uczniom dotychczas poznanych zagadnień. To świetne podsumowanie, które wykorzystać można przed ważniejszym sprawdzianem lub testem wiedzy.

Rozwój umiejętności historycznych

Na czym skupiają się umiejętności historyczne? To przede wszystkim praca z mapą (odczytywanie położenia, określanie granic krajów w danych epokach historycznych), czytanie i analizowanie przeczytanego tekstu oraz poprawne odczytywanie ilustracji (jaka postać historyczna się na nich znajduje lub jakie wydarzenie zostało na niej zaprezentowane itd.). Poza segmentem z ciekawostkami uczeń ma dostęp do działu, w którym pozna tajemnice sprzed wieków. W tej kategorii twórcy zebrali wszelkie dotąd niewyjaśnione zjawiska historyczne oraz potencjalne teorie spiskowe. Podręcznik do historii świetnie przygotowuje do zbliżającego się egzaminu ośmioklasisty (dostępne są w nim różne zestawy zadaniach oparte na testach egzaminacyjnych).